Taloyhtiökohtaisesti
räätälöitävä
koulutus
ja
Tilinpäätösjulkaisut

Etusivulle > Julkaisujen kommentointia

Alla oikotiet tämän sivuston osuuksiin
Julkaisujen kommentointia
Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus ryhmän ylläpitämät taloyhtiöihin liittyvät nettisivut:
- Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy Helsingin: Tilintarkastus ja tilintarkastajan valinta
Muut sivustomme:
www.asoytilintarkastus.fi
Nettiosuuksia julkaisuistamme - Asunto-osakeyhtiöiden toiminnantarkastus - Tietoa ongelmista www.toiminnantarkastus.fi
Nettiversioita artikkeleistamme - Tiedustelu hallituksen jäsenille: Mitka hallitustyön vastuukysymykset askarruttavat Teitä? www.kukavastaa.fi
Koulutuspalvelut hallituksille
Taloyhtiökohtaisesti räätälöidyt koulutustilaisuudet hallituksen työskentelyn kehittämiseksi

Tällä tilinpaatosopas.fi -sivustollamme pyrimme havainnollistamaan tilinpääätöksen keskeisyyttä osakkaiden tiedonlähteenä ja hallituksen jäsenten työn kehittämisen tukipilarina: Tilinpäätöksen merkitys on hämärtynyt taloyhtiöissä erittäin yleisten heikkojen ja todelliset tarpeet unohtavien tilinpäätöskäytäntöjen vuoksi.
Julkaisujemme tilaaminen:
Nettikauppoihin

Kommentteja julkaisuihimme ja alan muihin alan julkaisuihin liittyen

Näillä sivuilla kommentoi Ilkka OT Tähtinen julkaisuja:

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös - Toimintaohjeita hallitukselle

Hallituksen tilinpäätöspakettiin liittyviä pääkysymyksiä -osuudessa mainitsen tarpeen pohtia, missä määrin toiminakertomuksen sisällön parantaminen mahdollisesti edellyttää maksettavaksi lisäkorvausta isännöitsijätoimistolle.

Lisäkorvausmäärää harkittaessa kannattaa muistaa, että isännöitsijä on taloyhtiön toimitusjohtaja:
Käytännössä tämä merkitsee mm. sitä, että isännöitsijän on lain mukaan joka tapauksessa hallittava yhtiön taloudellista asemaa koskevat tiedot - ja siis myös syyt erityispiirteisiin. Tämä koskee sekä tilanteista, joissa tilanne näyttää ongelmalliselta, vaikkei sitä ole, että tilannetta, jolka näyttää ongelmattomalta, vaikka tosiasiassa pulmia tai ongelmia verrattuna suunnitelmiin on esiintynyt.

Tämä huomioon ottaen, on toimintakertomustiedon lisäämisessä yhtiön aseman kannalta merkittävien seikkojen osalta on kyse vain sellaisten seikkojen kirjamisesta esille, jotka isännöitsijän tulee tietää, eikä lisäselvitysten tekemisestä taustoista.

Poikkeuksen muodostaa sinänsä erittäin vähätöinen julkaisussa esitetty tarve esittää hoitorahoitusasema ja tieto hoitorahoitusosuudesta.

Lähiaikoina on tarkoitus esittää kommentteja alan keskeisistä uusista kirjoista - mm. jälkilaskelmiin ja tilinpäätökseen liittyenAsunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy Helsinki
p: 0440-413350
y: 2132289-3


Sivun alkuun