Taloyhtiökohtaisesti
räätälöitävä
koulutus
ja
Tilinpäätösjulkaisut

Etusivulle > Koulutuspalvelut hallituksille

Alla oikotiet tämän sivuston osuuksiin
Julkaisujen kommentointia
Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus ryhmän ylläpitämät taloyhtiöihin liittyvät nettisivut:
- Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy Helsingin: Tilintarkastus ja tilintarkastajan valinta
Muut sivustomme:
www.asoytilintarkastus.fi
Nettiosuuksia julkaisuistamme - Asunto-osakeyhtiöiden toiminnantarkastus - Tietoa ongelmista www.toiminnantarkastus.fi
Nettiversioita artikkeleistamme - Tiedustelu hallituksen jäsenille: Mitka hallitustyön vastuukysymykset askarruttavat Teitä? www.kukavastaa.fi
Koulutuspalvelut hallituksille
Taloyhtiökohtaisesti räätälöidyt koulutustilaisuudet hallituksen työskentelyn kehittämiseksi

Tällä tilinpaatosopas.fi -sivustollamme pyrimme havainnollistamaan tilinpääätöksen keskeisyyttä osakkaiden tiedonlähteenä ja hallituksen jäsenten työn kehittämisen tukipilarina: Tilinpäätöksen merkitys on hämärtynyt taloyhtiöissä erittäin yleisten heikkojen ja todelliset tarpeet unohtavien tilinpäätöskäytäntöjen vuoksi.
Julkaisujemme tilaaminen:
Nettikauppoihin

Mikä tekee hallituskoulutuksemme mielestämme poikkeavaksi?

Kouluttajan rooli ennen taloyhtiökohtaisesti räätälöitäviä kolmea tilaisuutta:

- Yleinen tausta: 40 vuoden kokemus taloyhtiöiden tilintarkastuksessa - tuhansien tarkastusten tuoma kokemus ongelmista ja ratkaisuista

- Kokemus kouluttajana: Sekä ammattitilintarkastajien ja -isännöitsijöiden, että hallituksen jäsenten ja osakastilintarkastajien (nykyään toiminnantarkastajien) koulutusta
- Tilinpäätöksen ja talousasioiden lisäksi koulutus on kohdistunut erityisesti päätöksentekoon sekä suuriin hankkeisiin liittyviin asioihin, esimerkkinä yhtiön johdon ja yhtiökokouksen toimivallan rajojen selvittelyyn keskittyvä toimivaltakaaviomme, josta on kuva myös näillä sivuilla julkaisun Asunto-osakeyhtiön toimintakertomus - Onnistuneen päätöksenteon pohja - julkaisun paperiversion sisätakakannessa sekä useissa vanhemmissa julkaisuissamme

- Yleinen kiinnostus taloyhtiöiden toiminnan kehittämiseen:
- Esimerkkinä viimeisten kymmenen vuoden ajalla suuriin hankkeisiin liittyvät kannanottopyyntömme kirjanpitolautakunnalle ja keskusverolautakunnalle tavoitteena oikeiden käsittelytapojen varmistaminen alalle keskeisissä asioissa

- Osallistuminen vuosikymmenten aikana useiden uraauurtavien julkaisujen laadintaan. Mm.:
- Ensimmäinen järjestelmällinen kuvaus asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastuksesta
- Kiinteistöyhteisön tilipuite -julkaisun ensimmäinen painos
- Ja tuoreimpana 2010 ensimmäinen asunto-osakeyhtiöiden toiminnantarkastuksen ongelmia käsitellyt julkaisu

- Vuoden 2012 alussa Isännöintiliiton ja HTM-yhdistyksen yhteistyön käynnistäminen (tuloksena syntyneet taloyhtiöihin kehitetyt johdon vahvistusilmoituskirje- ja lähipiiriselvitysmallit ohjeineen ovat osuudessa Nettiosuuksia julkaisuistamme)

- Sähköisen (tai tarkemmin vahvan sähköisen varmennuksen tuottaman) allekirjoituksen laillisuutta koskeva selvitystyömme pöytäkirjojen ja tilinpäätösten osalta on tällä hetkellä (hutikuu 2012) työn alla (asiantuntijoilla on toistaiseksi ristiriitaisia käsityksiä vahvaan tunnistautumiseen liittyvän allekirjoituksen hyväksyttävyydestä tältä osin). Palaamme asiaan heti kun olemme saaneet asiasta uutta tietoa.

- Taloyhtiökohtainen paneutuminen: Tilaisuudet valmistellaan "minitilintarkastuksella": Pöytäkirjoihin, yhtiöjärjestykseen ja kirjanpidon listauksiin sekä aiempiin tilinpäätöksiin paneutumalla selvitetään yhtiössä merkittäviä seikkoja (ja siltä osin kuin niitä ei ilmene "tarpeeksi", käytetään hyväksi muualta poimittuja kokemuksia

- Näin tilaisuudet saadaan räätälöityä käytännönläheisiksi tavoitteena antaa kerralla hallituksen jäsenille eväät toimia jatkossa tehokkaasti asioiden hoidossa yleensä ja tilinpäätösten valmistelussa erityisesti
- Tavoitteena on parantaa sekä varsinaista hallitustyöskentelyä opastamalla talouden seurannan keskeisiin tapoihin sekä tilinpäätösten kehittämiseen osakaskuntaa paremmin palvelevaksi.

PARHAAN KUVAN KOULUTUSPAKETIN YLEISOSUUDESTA SAA tutustumalla toisaalla näillä sivuilla oleviin tilinpäätösjulkaisuihimme ja Kiinteistölehden artikkeliemme pdf -versioihin.
Tai nyt myös osallistumalla erilliseen (etusivun alussa ilmoitettuun) tilaisuuteen
HALLITUKSEN VALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ: Onko tulopuoli kunnossa ja riittävällä tasolla?
Sen tavoitteena on osoittaa, mitä koulutuksen perusajatuksemme: "Tieto lisää tuskaa, mutta taito toimintakykyä" antaa työnne tueksi - hallituksen jäsenen tehtävähän ei ole vain luottaa isännöintiin vaan myös valvoa kohtuullisella tasolla keskeistä toimintaa.

Jos hallitustanne kiinnostaa yhtiökohtaisesti järjestettävä kolmiosainen paketti (esim. tilaus keväällä / kesällä, ensimmäinen tilaisuus syys- lokakuussa, toinen marras- joulukuussa ja kolmas tilinpäätöksen ollessa valmiina luonnoksena). Kokonaishinta 1500 + alv veloitetaan kolmessa erässä. Ottakaa mielellään yhteyttä paketin tekijään ja tilaisuuksien vetäjään - Olen oikeasti kiinnostunut uudentyyppisestä koulutuksestamme ja keskustelen mielelläni hallituksen jäsenten kanssa siinäkin tapauksessa, että vasta mietitte, kannattaako koulutukseen panostaa:

Ilkka OT Tähtinen / 0440-413350 (kevätaikaan pidennetty puhelinaika: ko 8 - 19)Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy Helsinki
p: 0440-413350
y: 2132289-3


Sivun alkuun